Projekt książki

Projekt ilustrowanej książki autorstwa Gustawa Morcinka i innych.

Promotor: prof. Wojciech Regulski
Autor: Agnieszka Czech
Grafika
Zakres projektu: projekt książki i ilustracji 
Rok 2017

Shopping Basket