Książka

Książka w stylu Pop-up, zawierająca wybrane wiersze Jana Brzechwy

Promotor: prof. Wojciech Regulski
Autor: Iza Ptaszek
Grafika
Zakres projektu: książka autorska
Rok 2018

Shopping Basket