Nasz zespół

dr Agnieszka
Bartak-Lisikiewicz

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa. Zajmuje się malarstwem oraz działaniami z pogranicza rysunku, obiektu i fotografii. Na Wydziale Sztuki prowadzi zajęcia z rysunku dla studentów II roku Grafiki. Redaktorka naczelna czasopisma Wydziału Sztuki - Linii Prostej. Pełni funkcję Dziekana Wydziału.

Dziekan Wydziału

dr hab. Bożena Groborz

Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pracuje jako Adiunkt w Katedrze Przestrzeni i Barwy na Wydziale Form Przemysłowych, w Otwartej Pracowni Projektowania Mody ASP w Krakowie (historia ubioru) i w katedrze Wzornictwa na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej. Projektantka, zajmuje się przede wszystkim tkaniną we współczesnym ubiorze, grafiką i kolorystyką tkanin w ubiorze i wnętrzach, trendami w modzie i wzornictwie, kierunkami rozwoju nowoczesnych tekstyliów.

Kierownik Katedry
Wzornictwa

dr hab. Przemysław Pokrywka

Absolwent Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Aktywność twórcza na polu malarstwa. Ponadto uprawia rysunek oraz zajmuje się projektowaniem graficznym. Na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej prowadzi zajęcia z malarstwa oraz pełni funkcję Kierownika Katedry Grafiki.

Kierownik Katedry
Grafiki

mgr Zbigniew Pozarzycki

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Fotograf. Na Wydziale Sztuki prowadzi zajęcia z fotografii dla studentów I i II roku Wzornictwa. Redaktor pisma Linia Prosta. Pełni funkcję zastępcy Kierownika Katedry Wzornictwa

Zastępca Kierownika
Katedry Wzornictwa

dr Joanna Tyborowska

Projektantka z zamiłowaniem do typografii użytkowej i artystycznej, zajmuje się plakatem, grafiką wydawniczą oraz identyfikacją wizualną. Asystentka w Pracowni Projektowania Plakatu na ASP w Krakowie. Na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej prowadzi przedmiot Grafika wydawnicza. Redaktor pisma Linia Prosta. Odpowiedzialna zarówno za layout magazynu, jak i za oprawę graficzną corocznych wystaw dyplomów studenckich.

Zastępca Kierownika
Katedry Grafiki

dr Roman Fleszar

Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Poznaniu i Akademii Goetz-Daderian w Paryżu. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, pastel oraz realizacje sakralne. Wziął udział w 52 wystawach indywidualnych i 72 wystawach zbiorowych w Polsce i poza granicami. Zrealizował projekty artystyczne w Chinach i USA. Na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej prowadzi Pracownię Rysunku.

dr Dorota Bernacka

Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Artystka/projektant. Zajmuje się projektowaniem graficznym oraz malarstwem. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Podstawy poligrafii, Technologia informacyjna, Komputerowe opracowanie wydawnictw. Reprezentuje Wydział Sztuki w Uczelnianej Komisji ds. Ewaluacji Naukowej Uczelni oraz Uczelnianej Komisji Stypendialnej.

dr hab. Marcin Surzycki

Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Zajmuje się grafiką i rysunkiem. Posługuje się indywidualnie opracowanymi odmianami technik wklęsłodrukowych – intaglio matryce piaskowe oraz druku płaskiego - serigrafia z drukiem z matryc przestrzennych. Laureat nagród i wyróżnień międzynarodowych i krajowych. Brał udział w ponad 300 wystawach i pokazach sztuki w Europie, Japonii, USA, Korei, Chinach. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Prowadzi zajęcia z grafiki warsztatowej.

dr Aleksandra Zuba-Benn

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Artystka, zajmuje się malarstwem, tkaniną unikatową, sztuką papieru oraz wikliną artystyczną. Prowadzi pracownię malarstwa w Katedrze Wzornictwa, organizuje plener dla I roku. Członek senatu Akademii Tarnowskiej.

dr Wojciech Kołek

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się projektowaniem plakatu i kompleksową oprawą graficzną festiwali. Wykładowca w Katedrze Grafiki na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej. Prowadzi zajęcia z grafiki projektowej i wydawniczej.

dr Antonina Janus-Szybist

Absolwentka, obecnie pedagog Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2021 obroniła doktorat na macierzystej uczelni. Pracuje jako wykładowca w Akademii Tarnowskiej. Zajmuje się malarstwem, projektowaniem graficznym, ilustracją i animacją.

dr Katarzyna Górowska

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doktorat obroniła na KUL w Lublinie, w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej. Na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej prowadzi zajęcia z historii sztuki oraz historii grafiki projektowej i wzornictwa.

dr Piotr Barszczowski

Absolwent Uniwersytetu Papieskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Projektant identyfikacji wizualnych firm i wydarzeń kulturalnych, fotografik, grafik, ilustrator. Opiekun koła naukowego "ARTNÓW", organizator plenerów. W katedrze wzornictwa prowadzi pracownie projektowania reklamy, wykłada przedmioty projektowania komunikacji wizualnej, reklamy i marketingu, podstaw typografii i poligrafii.

dr Dawid Kozłowski

Absolwent teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorat w dziedzinie sztuki na ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu. Asystent w Pracowni Obrazowania Multimedialnego na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Artysta wideo, motion designer, Vj, fotograf. Autor licznych opraw wizualnych do spektakli teatralnych i operowych, wystaw muzealnych oraz wydarzeń scenicznych. Członek redakcji internetowego pisma o dizajnie FORMY. Na Wydziale Sztuki prowadzi pracownię projektowania dla nowych mediów oraz zajęcia z zakresu dokumentacji filmowej i komputerowego wspomagania projektowania form przemysłowych.

dr Tomasz Winiarski

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w Pracowni Wklęsłodruku. Zajmuje się grafiką warsztatową, zwłaszcza mezzotintą, akwafortą i akwatintą. Laureat wyróżnień w konkursach IMPRINT (2008) i Biennale Grafiki Caixanova w Ourense (2008), a także nagrody głównej Atlante IV International Awards Riveira, A Coruña (2013). Pracuje na wydziale Grafiki ASP w Krakowie oraz na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej gdzie prowadzi zajęcia z grafiki warsztatowej.

dr Ewa Bujak

Zajmuje się projektowaniem tekstyliów użytkowych, również kostiumów i scenografii. Absolwentka Edukacji Artystycznej krakowskiej Akademii Pedagogicznej (2005). Doktorat obroniła na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie (2017). Prowadzi zajęcia projektowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i w Akademii Tarnowskiej, współpracuje także z gdańską ASP. Współzałożycielka firmy Moovie Polska  wytwarzającej klocki rehabilitacyjne.

prof. Jacek Kucaba

Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Artysta rzeźbiarz, twórca wielu monumentalnych realizacji, wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. W latach 2012-2015 dyrektor Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie. W latach 2010-2014 Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków. Prowadzi Pracownię Rzeźby na Wydziale Malarstwa i Edukacji Artystycznej ASP w Krakowie oraz Pracownię Rzeźby na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej.

dr Maja Starakiewicz

Absolwentka Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Projektantka, ilustratorka, autorka tekstów o sztuce i projektowaniu graficznym. Zajmuje się przede wszystkim działaniami z zakresu projektowania informacji oraz eksperymentalnych form narracji wizualnej. Na Wydziale Sztuki prowadzi zajęcia z perspektywy i iluzji przestrzeni oraz rysunku projektowego.

dr Bożydar Tobiasz

Absolwent Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 2004 roku w Katedrze Metodyki Projektowania. Podczas studiów związał się z Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, gdzie w latach 1998-2005 zajmował się wystawiennictwem oraz projektowaniem komunikacji wizualnej. W późniejszym okresie pracował dla takich firm jak: IKEA i Kinnarps. Prowadzi zajęcia w Katedrze Przestrzeni i Barwy WFP ASP w Krakowie oraz w katedrze Wzornictwa na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej.

dr hab. Dominika Borek

Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Jako artysta realizuje się przede wszystkim w rysunku, grafice warsztatowej oraz fotografii. Prowadzi zajęcia z rysunku dla studentów I roku Grafiki na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej.

mgr Łukasz Podolak

Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Projektant, dyrektor artystyczny studia Weird Gentlemen Design. Zajmuje się działaniami w przestrzeni projektowania multimedialnego: Web i Motion Design. Współzałożyciel Targów Niezależnych „Kioosk” w latach 2012–2013. Laureat Polskich i zagranicznych konkursów. m.in. European Design AwardsPolish Graphic Design AwardsKlub Twórców Reklamy i Projektu Roku. Na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej prowadzi pracownie Multimediów.

dr Marta Dubanowicz

Absolwentka Katedry Ubioru ASP w Łodzi oraz Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie. Projektant odzieży. Od ponad 20 lat nieprzerwanie pracuje dla firm odzieżowych projektując kompleksowo kolekcje damskie oraz druki na tkaniny. Tworzy również własne kolekcje autorskie. Wykładowca na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej, w katedrze Wzornictwa. Prowadzi zajęcia z zakresu projektowania ubioru oraz rysunku zawodowego.

mgr inż. arch. Dariusz Migalski

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Zajmuje się projektowaniem stoisk targowych, architekturą i architekturą wnętrz, projektami mebli, wizualizacjami architektonicznymi. Na Wydziale Sztuki prowadzi pracownię projektowania mebli oraz zajęcia z rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania form przemysłowych.

dr hab. Anna Szwaja

Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Pracuje na macierzystym wydziale w Pracowni Projektowania Alternatywnego, gdzie w programie kształcenia studentów kładzie się szczególny nacisk na rzemiosło i czerpanie inspiracji z kultury ludowej oraz podejmuje aspekty ekologiczne. Na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej prowadzi zajęcia z ergonomii i projektowania z uwzględnieniem technik rękodzielniczych, portfolio i autoprezentacji. Poza dydaktyką zajmuje się projektowaniem w zakresie grafiki i produktu oraz fotografią.

prof. Wojciech Regulski

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, grafik- projektant, projektuje: opakowania, identyfikacje, znaki graficzne, fonty. Prowadzi dyplomy z zakresu grafiki wydawniczej oraz zajęcia z podstaw liternictwa i typografii.

mgr Kamil Kukla

Urodzony w 1989 w Tarnowie. Absolwent Wydziału Grafiki na ASP w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, grafiką cyfrową, tworzy obiekty oraz muzykę. Swoje prace wystawiał między innymi w BWA Tarnów, wiedeńskiej Knoll Gallery, MOCAK w Krakowie, Bunkrze Sztuki w Krakowie. Jest laureatem Nagrody Fundacji Grey House (2016). Na Wydziale Sztuki prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku.

dr Ewelina Suszek

Absolwentka polonistyki i filozofii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego, Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz Podyplomowych Studiów Przygotowanie Pedagogiczne. Na Wydziale Sztuki prowadzi zajęcia z filozofii i etyki, pomaga dyplomantom udoskonalić warsztat pisarski.

dr hab. Lech Polcyn

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Artysta interdyscyplinarny. Prowadzi pracownię Fotografii 3 (działań cyfrowych) na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie, oraz uczy fotografii studentów Grafiki Wydziału Sztuki Akademii Tarnowskiej.

mgr Grzegorz Kwiek

Absolwent Wydziału Fotografii i Multimediów ASP we Wrocławiu. Zajmuje się fotografią, projektowaniem graficznym. Na Wydziale Sztuki prowadzi zajęcia z  fotografii i technik poligrafii. Członek redakcji czasopisma Linia Prosta.

mgr Michał Pawłowski

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Projektant graficzny specjalizujący się w grafice wydawniczej i typografii. Prowadzi zajęcia z technologii informacyjnej i projektowania typograficznego.

dr Bartłomiej Bałut

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa. Zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem liternictwa, typografią, plakatem oraz wybranymi zagadnieniami grafiki reklamowej. Na Wydziale Sztuki prowadzi pracownię grafiki reklamowej oraz pracownię dyplomową. W ASP w Krakowie prowadzi zajęcia z liternictwa i typografii, a także podstaw obrazowania cyfrowego dla studentów Wydziału Malarstwa.

mgr Przemysław Poręba

Absolwent Wzornictwa Wydziału Sztuki Akademii Tarnowskiej oraz Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Z zawodu technik technologii drewna, od 2011 związany z podtarnowskimi przedsiębiorstwami dla których przygotowuje projekty konstrukcji mebli, ich kosztorysy oraz nadzoruje proces wdrażania do produkcji. Współpracował z firmami m.in. z Krakowa, Kalisza, Dębicy, Mielca, Namysłowa czy Zatora. Na Wydziale Sztuki prowadzi zajęcia z Projektowania modelowego.

dr hab. Agata
Kwiatkowska-Lubańska

Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Projektantka wzornictwa, pracownik naukowo–dydaktyczny Wydziału Sztuki Akademii Tarnowskiej i Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Autorka wielu projektów z zakresu kolorystyki wnętrz i produktu. W latach 2008-2012 prodziekan Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie a następnie, w latach 2012-2018, kierownik Zakładu Wzornictwa ANS.

mgr Ireneusz Borowski

Absolwent Wydziału Artystycznego ASP w Katowicach. Wykładowca w Katedrze Grafiki Projektowej na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Na Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej prowadzi zajęcia z grafiki reklamowej i podstaw technik cyfrowych. Zajmuje się projektowaniem graficznym, fotografią i grafiką warsztatową.