TRWA REKRUTACJA DOŁĄCZ DO NAS

Wydział Sztuki

Wydział Sztuki Akademii Tarnowskiej prowadzi trzy kierunki studiów Grafika, Grafika projektowa II stopnia i Design, z czterema specjalnościami: grafika projektowa, komunikacja wizualna, grafika multimedialna [w tym animacja] i projektowanie form przemysłowych [3D]. Wydział powstał w roku 2012 we współpracy z krakowską Akademią Sztuk Pięknych. Kształci studentów na studiach licencjackich oraz magisterskich. Nasza misja to nie tylko edukacja, lecz również prężna aktywność kulturalna, wydawnicza i aktywizacja zawodowa naszych absolwentów. Cechą szczególną naszego Wydziału jest wyjątkowa atmosfera oparta na partnerskich relacjach pomiędzy wykładowcami a studentami oraz nieustanna potrzeba zmiany otoczenia na lepsze.

Konfrontacje Plakatu Studenckiego to cykliczna, organizowana od 2020 roku, międzynarodowa wystawa prezentująca najciekawsze realizacje plakatów studenckich z wyższych uczelni z Polski i ze świata. Wystawie towarzyszy konkurs na najlepszy plakat drukowany oraz najlepszy plakat animowany. Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Sztuki Akademii Tarnowskiej we współpracy z Tarnowskim Centrum Kultury i objęte jest patronatem prezydenta Miasta Tarnowa.

KONFRONTACJE PLAKATU STUDECKIEGO

Konfrontacje Plakatu Studenckiego to cykliczna, organizowana od 2020 roku, międzynarodowa wystawa prezentująca plakatów studenckich z wyższych uczelni z Polski i ze świata.  Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Sztuki.

Linia Prosta to czasopismo o sztuce i dizajnie. Publikujemy artykuły z zakresu projektowania graficznego, wzornictwa i sztuk wizualnych. Współpracujemy z projektantami, artystami i krytykami sztuki. Opisujemy nowe trendy w branży, metody projektowania, wystawy. Linia ukazuje się w wersji drukowanej od 2014 roku a w wersji internetowej od października 2019. Wydawcą pisma jest Wydział Sztuki Akademii Tarnowskiej

Linia Prosta to czasopismo o sztuce i dizajnie. Wydawcą pisma jest Wydział Sztuki Akademii Tarnowskiej

Linia Prosta

Linia Prosta

Linia Prosta to czasopismo o sztuce i dizajnie. Publikujemy artykuły z zakresu projektowania graficznego, wzornictwa i sztuk wizualnych. Współpracujemy z projektantami, artystami i krytykami sztuki. Opisujemy nowe trendy w branży, metody projektowania, wystawy. Linia ukazuje się w wersji drukowanej od 2014 roku a w wersji internetowej od października 2019. Wydawcą pisma jest Wydział Sztuki Akademii Tarnowskiej

Konfrontacje Plakatu Studenckiego

Konfrontacje Plakatu Studenckiego

Konfrontacje Plakatu Studenckiego to cykliczna, organizowana od 2020 roku, międzynarodowa wystawa prezentująca najciekawsze realizacje plakatów studenckich z wyższych uczelni z Polski i ze świata. Wystawie towarzyszy konkurs na najlepszy plakat drukowany oraz najlepszy plakat animowany.

Shopping Basket