PROJEKTANTEM ZOSTAŃ DOŁĄCZ DO NAS

Wydział Sztuki

Wydział Sztuki Akademii Tarnowskiej prowadzi dwa kierunki studiów Grafika i Wzornictwo, z czterema specjalnościami: grafika projektowakomunikacja wizualnagrafika multimedialna [w tym animacja] i projektowanie form przemysłowych [3D]. Wydział powstał w roku 2012 we współpracy z krakowską Akademią Sztuk Pięknych. Kształci studentów na studiach licencjackich. Nasza misja to nie tylko edukacja, lecz również prężna aktywność kulturalna, wydawnicza i aktywizacja zawodowa naszych absolwentów. Cechą szczególną naszego Wydziału jest wyjątkowa atmosfera oparta na partnerskich relacjach pomiędzy wykładowcami a studentami oraz nieustanna potrzeba zmiany otoczenia na lepsze.

Linia Prosta to czasopismo o sztuce i dizajnie. Publikujemy artykuły z zakresu projektowania graficznego, wzornictwa i sztuk wizualnych. Współpracujemy z projektantami, artystami i krytykami sztuki. Opisujemy nowe trendy w branży, metody projektowania, wystawy. Linia ukazuje się w wersji drukowanej od 2014 roku a w wersji internetowej od października 2019. Wydawcą pisma jest Wydział Sztuki Akademii Tarnowskiej

Linia Prosta to czasopismo o sztuce i dizajnie. Wydawcą pisma jest Wydział Sztuki Akademii Tarnowskiej

Shopping Basket