Wydział Sztuki
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

Dziekanat

Budynek A – pokój 231 (II piętro)
wydzialsztuki@pwsztar.edu.pl
14 63 16 661 | 691 880 449

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek: 10:00–15:00, pokój A231
wtorek: 10:00–15:00, pokój A026
piątek – dzień wewnętrzny