Książka

Liberatura, czyli książka jako artystyczny potencjał oraz podmiot refleksji w oparciu o wybrane przykłady

Promotor: prof. Wojciech Regulski
Autor: Kamila Jajkowska
Grafika
Zakres projektu: książka
Rok 2016

Shopping Basket