Identyfikacja

Identyfikacja festiwalu Jazz Contest

Promotor: dr Bartłomiej Bałut
Autor: Piotr Wątroba
Grafika
Zakres projektu: logo, plakat, strona internetowa, druki akcydensowe
Rok 2017

Shopping Basket