Font

Projekt fontu displayowego

Promotor: prof. Wojciech Regulski
Autor: Katarzyna Stępień
Grafika
Zakres projektu: 4 wersje fontu displayowego (normal, light, italic, italic light), katalog z prezentacją fontu 
2020 r.

Shopping Basket