Identyfikacja

Identyfikacja wizualna restauracji Romarin

Promotor: dr Bartłomiej Bałut
Autor: Dorota Gancarz-Kopczyńska
Grafika
Zakres projektu: logo, menu, opakowania
Rok 2021

Shopping Basket