Identyfikacja

Identyfikacja

Promotor: dr Bartłomiej Bałut
Autor: Marta Wojna
Grafika
Zakres projektu: opakowanie płyty, plakat, materiały akcydensowe
Rok 2020

Shopping Basket