Książka

Projekt ilustrowanej książki Mróz Thomasa Bernharda w formie kodeksowej

Promotor: prof. Wojciech Regulski
Autor: Iwona Migda
Grafika
Zakres projektu: książka autorska
Rok 2021

Shopping Basket