Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna Fundacji Pracownia Kretywna w Tarnowie

Promotor: dr Iwona Rypeść-Kostović
Autor: Wioletta Leszczyńska
Wzornictwo
Opis: Celem projektu było zaprojektowanie elementów identyfikacji wizualnej Fundacji „Pracownia Kreatywna”, tak, aby zainteresowała potencjalnego odbiorcę aby się stał uczestnikiem w działalności Fundacji zajmującej się rozpowszechnianiem, propagowaniem oraz wspieraniem wszelkiej działalności w zakresie kultury, jak również inicjowaniem edukacji artystycznej oraz kulturalnej, podtrzymywaniem tradycji narodowej, popularyzowaniem wiedzy z dziedziny sztuki i kultury oraz wspieraniem i promowaniem młodych artystów.
Rok 2018

Shopping Basket