Kampania społeczna

człowiek człowiekowi...?” kampania społeczna

Promotor: prof. Jan Nuckowski
Autor: Anna Witek, Justyna Łukasik 
Wzornictwo
Zakres projektu: Projekt zwraca uwagę na problemy współczesnych „starszych”. Zwraca uwagę nie tylko na problemy o podłożu czysto fizjologicznym ale przede wszystkim na aspekty psychologiczne, na to, że osoby starsze staję się „niewidoczne” dla młodszych członków społeczeństwa. Projekt obejmuje identyfikację wizualną kampanii oraz serię plakatów, grafik i animacji tworzących kampanię.
Rok 2020

Shopping Basket