Identyfikacja

Projekt katalogu i strony internetowej promujących wystawę prac dyplomowych studentów Wydziału Sztuki PWSZ w Tarnowie

Promotor: dr Iwona Rypeść-Kostović
Autor: Sylwia Kozyra
Wzornictwo
Opis: Projekt promocji Wydziału Sztuki PWSZ w Tarnowie poprzez stworzenie uniwersalnego szablonu katalogu dorocznej wystawy prac dyplomowych, broszury i strony internetowej promującej wystawę i Wydział. Docelowymi odbiorcami projektu są absolwenci szkół średnich, potencjalni pracodawcy i inne osoby zainteresowane ofertą studiów na Wydziale Sztuki tarnowskiej PWSZ.
Rok 2020

Shopping Basket