Projekt książki

Charles Bukowski – wiersze wybrane

Promotor: prof. Wojciech Regulski
Autor: Ewelina Kotra
Grafika
Zakres projektu: projekt książki i ilustracji
2016 r.

Shopping Basket