Identyfikacja

Identyfikacja wizualna Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Promotor: dr Bartłomiej Bałut
Autor: Dawid Placek

Grafika
Rok 2023

Shopping Basket