Identyfikacja

Identyfikacja wydarzenia

Promotor: dr Bartłomiej Bałut
Autor: Angelina Bil
Grafika
Zakres projektu: seria plakatów, katalog promocyjny ze zdjęciami, kalendarz, koszulki
Rok 2020

Shopping Basket