Identyfikacja

Identyfikacja festiwalu ZEW

Promotor: dr Bartłomiej Bałut
Autor: Sławomir Kozioł
Grafika
Zakres projektu: logo, strona internetowa, plakat, materiały akcydensowe
Rok 2020

Shopping Basket