grafika reklamowa, wykładowca na wydziale sztuki
dr Bartłomiej Bałut

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa. Zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem liternictwa, typografią, plakatem oraz wybranymi zagadnieniami grafiki reklamowej. Na Wydziale Sztuki prowadzi pracownię grafiki reklamowej oraz pracownię dyplomową. Od roku 2015 dyrektor Instytutu, a od 2019 dziekan Wydziału. W ASP w Krakowie prowadzi zajęcia z liternictwa i typografii, a także podstaw obrazowania cyfrowego dla studentów Wydziału Malarstwa.

Dziekan Wydziału

dr hab. Bożena Groborz

Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pracuje jako Adiunkt w Katedrze Przestrzeni i Barwy na Wydziale Form Przemysłowych, w Otwartej Pracowni Projektowania Mody ASP w Krakowie (historia ubioru) i w katedrze Wzornictwa na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie. Projektantka, zajmuje się przede wszystkim tkaniną we współczesnym ubiorze, grafiką i kolorystyką tkanin w ubiorze i wnętrzach, trendami w modzie i wzornictwie, kierunkami rozwoju nowoczesnych tekstyliów.

Kierownik Katedry
Wzornictwa

prof. Wojciech Regulski

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, grafik- projektant, projektuje: opakowania, identyfikacje, znaki graficzne, fonty. Kierownik Katedry Grafiki na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie, prowadzi dyplomy z zakresu grafiki wydawniczej oraz zajęcia z podstaw liternictwa i typografii.

Kierownik Katedry
Grafiki

mgr Zbigniew Pozarzycki

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Fotograf. Na Wydziale Sztuki prowadzi zajęcia z fotografii dla studentów I i II roku Wzornictwa. Redaktor pisma Linia Prosta. Pełni funkcję zastępcy Kierownika Katedry Wzornictwa

Zastępca Kierownika
Katedry Wzornictwa

malarstwo, wykładowca na wydziale sztuki
dr hab. Przemysław Pokrywka

Absolwent Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Aktywność twórcza na polu malarstwa. Ponadto uprawia rysunek oraz zajmuje się projektowaniem graficznym. Na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie prowadzi zajęcia z malarstwa oraz pełni funkcję zastępcy Kierownika Katedry Grafiki.

Zastępca Kierownika
Katedry Grafiki

rysunek, wykładowca na wydziale sztuki
dr Roman Fleszar

Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Poznaniu i Akademii Goetz-Daderian w Paryżu. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, pastel oraz realizacje sakralne. Wziął udział w 52 wystawach indywidualnych i 72 wystawach zbiorowych w Polsce i poza granicami. Zrealizował projekty artystyczne w Chinach i USA. Na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie prowadzi Pracownię Rysunku.

ilustracja, wykładowca na wydziale sztuki
dr hab. Dariusz Vasina

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rysownik, ilustrator, malarz i grafik. Prowadzi pracownię Ilustracji na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie, oraz pracownię Malarstwa na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Członek redakcji pisma Linia Prosta

dr hab. Marcin Surzycki

Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Zajmuje się grafiką i rysunkiem. Posługuje się indywidualnie opracowanymi odmianami technik wklęsłodrukowych – intaglio matryce piaskowe oraz druku płaskiego - serigrafia z drukiem z matryc przestrzennych. Laureat nagród i wyróżnień międzynarodowych i krajowych. Brał udział w ponad 300 wystawach i pokazach sztuki w Europie, Japonii, USA, Korei, Chinach. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Prowadzi zajęcia z grafiki warsztatowej.

malarstwo, wykładowca na wydziale sztuki
dr Aleksandra Zuba-Benn

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Artystka, zajmuje się malarstwem, tkaniną unikatową, sztuką papieru oraz wikliną artystyczną. Prowadzi pracownię malarstwa w Katedrze Wzornictwa, organizuje plener dla I roku. Członek senatu PWSZ.

grafika reklamowa, wykładowca na wydziale sztuki
mgr Wojciech Kołek

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się projektowaniem plakatu i kompleksową oprawą graficzną festiwali. Wykładowca w Katedrze Grafiki na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie. Prowadzi zajęcia z grafiki projektowej i wydawniczej.

projektowanie informacji wizualnej, wykładowca na wydziale sztuki
prof. Jan Nuckowski

Absolwent Wydziału Form Przemysłowych, Katedry Komunikacji Wizualnej ASP w Krakowie w roku 1972. Zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem komunikacji wizualnej, a także plakatem społecznym i politycznym. Wykłada na ASP w Krakowie. Na Wydziale Sztuki PWSZ w Katedrze Wzornictwa, prowadzi zajęcia z zakresu projektowania komunikacji wizualnej.

historia sztuki, wykładowca na wydziale sztuki
mgr Katarzyna Górowska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Historyczka sztuki. Na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie prowadzi zajęcia z historii sztuki i historii grafiki projektowej.

podstawy typografii, wykładowca na wydziale sztuki
dr Piotr Barszczowski

Absolwent Uniwersytetu Papieskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Projektant identyfikacji wizualnych firm i wydarzeń kulturalnych, fotografik, grafik, ilustrator. Opiekun koła naukowego "ARTNÓW", organizator plenerów. W katedrze wzornictwa prowadzi pracownie projektowania reklamy, wykłada przedmioty projektowania komunikacji wizualnej, reklamy i marketingu, podstaw typografii i poligrafii.

mgr Dorota Bernacka

Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Artystka/projektant. Zajmuje się projektowaniem graficznym oraz malarstwem. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Podstawy poligrafii, Technologia informacyjna, Komputerowe opracowanie wydawnictw. Reprezentuje Wydział Sztuki w Uczelnianej Komisji ds. Ewaluacji Naukowej Uczelni oraz Uczelnianej Komisji Stypendialnej.

dr Tomasz Winiarski

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w Pracowni Wklęsłodruku. Zajmuje się grafiką warsztatową, zwłaszcza mezzotintą, akwafortą i akwatintą. Laureat wyróżnień w konkursach IMPRINT (2008) i Biennale Grafiki Caixanova w Ourense (2008), a także nagrody głównej Atlante IV International Awards Riveira, A Coruña (2013). Pracuje na wydziale Grafiki ASP w Krakowie oraz na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie gdzie prowadzi zajęcia z grafiki warsztatowej.

projektowanie ubioru, wykładowca na wydziale sztuki
dr Ewa Bujak

Zajmuje się projektowaniem tekstyliów użytkowych, również kostiumów i scenografii. Absolwentka Edukacji Artystycznej krakowskiej Akademii Pedagogicznej (2005). Doktorat obroniła na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie (2017). Prowadzi zajęcia projektowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, współpracuje także z gdańską ASP. Współzałożycielka firmy Moovie Polska  wytwarzającej klocki rehabilitacyjne.

prof. Jacek Kucaba

Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Artysta rzeźbiarz, twórca wielu monumentalnych realizacji, wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. W latach 2012-2015 dyrektor Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie. W latach 2010-2014 Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków. Prowadzi Pracownię Rzeźby na Wydziale Malarstwa i Edukacji Artystycznej ASP w Krakowie oraz Pracownię Rzeźby na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie.

projektowanie CMF, wykładowca na wydziale sztuki
dr hab. Agata
Kwiatkowska-Lubańska

Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Projektantka wzornictwa, pracownik naukowo–dydaktyczny Wydziału Sztuki PWSZ w Tarnowie i Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Autorka wielu projektów z zakresu kolorystyki wnętrz i produktu. W latach 2008-2012 prodziekan Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie a następnie, w latach 2012-2018, kierownik Zakładu Wzornictwa PWSZ.

projektowanie produktu, wykładowca na wydziale sztuki
dr Bożydar Tobiasz

Absolwent Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 2004 roku w Katedrze Metodyki Projektowania. Podczas studiów związał się z Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, gdzie w latach 1998-2005 zajmował się wystawiennictwem oraz projektowaniem komunikacji wizualnej. W późniejszym okresie pracował dla takich firm jak: IKEA i Kinnarps. Prowadzi zajęcia w Katedrze Przestrzeni i Barwy WFP ASP w Krakowie oraz w katedrze Wzornictwa na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie.

rysunek, wykładowca na wydziale sztuki
dr Dominika Borek

Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Jako artysta realizuje się przede wszystkim w rysunku, grafice warsztatowej oraz fotografii. Prowadzi zajęcia z rysunku dla studentów I roku Grafiki na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie.

podstawy projektowania komunikacji wizualnej, wykładowca na wydziale sztuki
dr Iwona Rypeść-Kostović

Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Sarajewie oraz Old Dominion University w Norfolk, Virginia, USA, doktorat na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracuje nad projektami z wielu dziedzin sztuki i projektowania – eksperymentalnego malarstwa i grafiki, projektowania graficznego, unikatowej odzieży, tkaniny artystycznej i kostiumu teatralnego. Zajmuje się również animacją, rozwojem oprogramowania i pracą badawczą w dziedzinie epigrafiki. Na Wydziale Sztuki, w Katedrze Wzornictwa prowadzi zajęcia z komunikacji wizualnej, typografii i jest promotorem prac licencjackich.

mgr Marta Dubanowicz

Absolwentka Katedry Ubioru ASP w Łodzi oraz Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie. Projektant odzieży. Od ponad 20 lat nieprzerwanie pracuje dla firm odzieżowych projektując kompleksowo kolekcje damskie oraz druki na tkaniny. Tworzy również własne kolekcje autorskie. Wykładowca na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie, w katedrze Wzornictwa. Prowadzi zajęcia z zakresu projektowania ubioru oraz rysunku zawodowego.

rysunek, wykładowca na wydziale sztuki
dr Agnieszka
Bartak-Lisikiewicz

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa. Zajmuje się malarstwem oraz działaniami z pogranicza rysunku, obiektu i fotografii. Na Wydziale Sztuki prowadzi zajęcia z rysunku dla studentów II roku Grafiki. Redaktorka naczelna czasopisma Wydziału Sztuki - Linii Prostej.

dr Anna Śliwińska

Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego oraz w Pracowni Tkaniny Artystycznej u prof. Ryszarda Kwietnia i prof. Lilli Kulki, aneks na Wydziale Grafiki w Pracowni Projektowania Książki i Typografii u prof. Romana Banaszewskiego. Obszary działań: malarstwo, rysunek, sztuka obiektu i tkanina unikatowa, książka artystyczna, ilustracja. Na Wydziale Sztuki prowadzi zajęcia z przedmiotów: Psychofizjologia Widzenia i Wiedza o Barwie oraz Perspektywa i Iluzja Przestrzeni. Opiekun Praktyk Studenckich.

podstawy fotografii, wykładowca na wydziale sztuki
dr hab. Lech Polcyn

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Artysta interdyscyplinarny. Prowadzi pracownię Fotografii 3 (działań cyfrowych) na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie, oraz uczy fotografii studentów Grafiki Wydziału Sztuki PWSZ w Tarnowie.

grafika wydawnicza, wykładowca na wydziale sztuki
mgr Joanna Tyborowska

Projektantka z zamiłowaniem do typografii użytkowej i artystycznej, zajmuje się plakatem, grafiką wydawniczą oraz identyfikacją wizualną. Asystentka w Pracowni Projektowania Plakatu na ASP w Krakowie. Na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie prowadzi przedmiot Grafika wydawnicza. Redaktor pisma Linia Prosta. Odpowiedzialna zarówno za layout magazynu, jak i za oprawę graficzną corocznych wystaw dyplomów studenckich.

rysunek, malarstwo, wykładowca na wydziale sztuki
mgr Kamil Kukla

Urodzony w 1989 w Tarnowie. Absolwent Wydziału Grafiki na ASP w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, grafiką cyfrową, tworzy obiekty oraz muzykę. Swoje prace wystawiał między innymi w BWA Tarnów, wiedeńskiej Knoll Gallery, MOCAK w Krakowie, Bunkrze Sztuki w Krakowie. Jest laureatem Nagrody Fundacji Grey House (2016). Na Wydziale Sztuki prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku.

estetyka, wykładowca na wydziale sztuki
dr Ewelina Suszek

Absolwentka polonistyki i filozofii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego, Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz Podyplomowych Studiów Przygotowanie Pedagogiczne. Na Wydziale Sztuki prowadzi zajęcia z filozofii i etyki, pomaga dyplomantom udoskonalić warsztat pisarski.

Grzegorz Kwiek

Absolwent Grafiki na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie, obecnie studiuje Fotografię i Multimedia na ASP we Wrocławiu. Zajmuje się fotografią, projektowaniem graficznym. Pomoc asystencka w pracowni fotografii, odpowiada za aranżację wystaw na Wydziale Sztuki. Członek redakcji pisma Linia Prosta.

pracownik sekreatriatu, pracownik na wydziale sztuki
mgr Sylwia Sajdak

Kierownik Dziekanatu Wydziału Sztuki.