rysunek, wykładowca na wydziale sztuki
dr Agnieszka
Bartak-Lisikiewicz

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa. Zajmuje się malarstwem oraz działaniami z pogranicza rysunku, obiektu i fotografii. Na Wydziale Sztuki prowadzi zajęcia z rysunku dla studentów II roku Grafiki. Redaktorka naczelna czasopisma Wydziału Sztuki - Linii Prostej.

Dziekan Wydziału

dr hab. Bożena Groborz

Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pracuje jako Adiunkt w Katedrze Przestrzeni i Barwy na Wydziale Form Przemysłowych, w Otwartej Pracowni Projektowania Mody ASP w Krakowie (historia ubioru) i w katedrze Wzornictwa na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie. Projektantka, zajmuje się przede wszystkim tkaniną we współczesnym ubiorze, grafiką i kolorystyką tkanin w ubiorze i wnętrzach, trendami w modzie i wzornictwie, kierunkami rozwoju nowoczesnych tekstyliów.

Kierownik Katedry
Wzornictwa

malarstwo, wykładowca na wydziale sztuki
dr hab. Przemysław Pokrywka

Absolwent Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Aktywność twórcza na polu malarstwa. Ponadto uprawia rysunek oraz zajmuje się projektowaniem graficznym. Na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie prowadzi zajęcia z malarstwa oraz pełni funkcję Kierownika Katedry Grafiki.

Kierownik Katedry
Grafiki

mgr Zbigniew Pozarzycki

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Fotograf. Na Wydziale Sztuki prowadzi zajęcia z fotografii dla studentów I i II roku Wzornictwa. Redaktor pisma Linia Prosta. Pełni funkcję zastępcy Kierownika Katedry Wzornictwa

Zastępca Kierownika
Katedry Wzornictwa

grafika wydawnicza, wykładowca na wydziale sztuki
mgr Joanna Tyborowska

Projektantka z zamiłowaniem do typografii użytkowej i artystycznej, zajmuje się plakatem, grafiką wydawniczą oraz identyfikacją wizualną. Asystentka w Pracowni Projektowania Plakatu na ASP w Krakowie. Na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie prowadzi przedmiot Grafika wydawnicza. Redaktor pisma Linia Prosta. Odpowiedzialna zarówno za layout magazynu, jak i za oprawę graficzną corocznych wystaw dyplomów studenckich.

Zastępca Kierownika
Katedry Grafiki

rysunek, wykładowca na wydziale sztuki
dr Roman Fleszar

Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Poznaniu i Akademii Goetz-Daderian w Paryżu. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, pastel oraz realizacje sakralne. Wziął udział w 52 wystawach indywidualnych i 72 wystawach zbiorowych w Polsce i poza granicami. Zrealizował projekty artystyczne w Chinach i USA. Na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie prowadzi Pracownię Rysunku.

ilustracja, wykładowca na wydziale sztuki
dr hab. Dariusz Vasina

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rysownik, ilustrator, malarz i grafik. Prowadzi pracownię Ilustracji na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie, oraz pracownię Malarstwa na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Członek redakcji pisma Linia Prosta

dr hab. Marcin Surzycki

Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Zajmuje się grafiką i rysunkiem. Posługuje się indywidualnie opracowanymi odmianami technik wklęsłodrukowych – intaglio matryce piaskowe oraz druku płaskiego - serigrafia z drukiem z matryc przestrzennych. Laureat nagród i wyróżnień międzynarodowych i krajowych. Brał udział w ponad 300 wystawach i pokazach sztuki w Europie, Japonii, USA, Korei, Chinach. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Prowadzi zajęcia z grafiki warsztatowej.

malarstwo, wykładowca na wydziale sztuki
dr Aleksandra Zuba-Benn

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Artystka, zajmuje się malarstwem, tkaniną unikatową, sztuką papieru oraz wikliną artystyczną. Prowadzi pracownię malarstwa w Katedrze Wzornictwa, organizuje plener dla I roku. Członek senatu PWSZ.

grafika reklamowa, wykładowca na wydziale sztuki
mgr Wojciech Kołek

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się projektowaniem plakatu i kompleksową oprawą graficzną festiwali. Wykładowca w Katedrze Grafiki na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie. Prowadzi zajęcia z grafiki projektowej i wydawniczej.

projektowanie informacji wizualnej, wykładowca na wydziale sztuki
prof. Jan Nuckowski

Absolwent Wydziału Form Przemysłowych, Katedry Komunikacji Wizualnej ASP w Krakowie w roku 1972. Zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem komunikacji wizualnej, a także plakatem społecznym i politycznym. Wykłada na ASP w Krakowie. Na Wydziale Sztuki PWSZ w Katedrze Wzornictwa, prowadzi zajęcia z zakresu projektowania komunikacji wizualnej.

historia sztuki, wykładowca na wydziale sztuki
mgr Katarzyna Górowska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Historyczka sztuki. Na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie prowadzi zajęcia z historii sztuki i historii grafiki projektowej.

podstawy typografii, wykładowca na wydziale sztuki
dr Piotr Barszczowski

Absolwent Uniwersytetu Papieskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Projektant identyfikacji wizualnych firm i wydarzeń kulturalnych, fotografik, grafik, ilustrator. Opiekun koła naukowego "ARTNÓW", organizator plenerów. W katedrze wzornictwa prowadzi pracownie projektowania reklamy, wykłada przedmioty projektowania komunikacji wizualnej, reklamy i marketingu, podstaw typografii i poligrafii.

mgr Dorota Bernacka

Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Artystka/projektant. Zajmuje się projektowaniem graficznym oraz malarstwem. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Podstawy poligrafii, Technologia informacyjna, Komputerowe opracowanie wydawnictw. Reprezentuje Wydział Sztuki w Uczelnianej Komisji ds. Ewaluacji Naukowej Uczelni oraz Uczelnianej Komisji Stypendialnej.

dr Tomasz Winiarski

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w Pracowni Wklęsłodruku. Zajmuje się grafiką warsztatową, zwłaszcza mezzotintą, akwafortą i akwatintą. Laureat wyróżnień w konkursach IMPRINT (2008) i Biennale Grafiki Caixanova w Ourense (2008), a także nagrody głównej Atlante IV International Awards Riveira, A Coruña (2013). Pracuje na wydziale Grafiki ASP w Krakowie oraz na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie gdzie prowadzi zajęcia z grafiki warsztatowej.

projektowanie ubioru, wykładowca na wydziale sztuki
dr Ewa Bujak

Zajmuje się projektowaniem tekstyliów użytkowych, również kostiumów i scenografii. Absolwentka Edukacji Artystycznej krakowskiej Akademii Pedagogicznej (2005). Doktorat obroniła na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie (2017). Prowadzi zajęcia projektowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, współpracuje także z gdańską ASP. Współzałożycielka firmy Moovie Polska  wytwarzającej klocki rehabilitacyjne.

prof. Jacek Kucaba

Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Artysta rzeźbiarz, twórca wielu monumentalnych realizacji, wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. W latach 2012-2015 dyrektor Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie. W latach 2010-2014 Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków. Prowadzi Pracownię Rzeźby na Wydziale Malarstwa i Edukacji Artystycznej ASP w Krakowie oraz Pracownię Rzeźby na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie.

projektowanie CMF, wykładowca na wydziale sztuki
dr hab. Agata
Kwiatkowska-Lubańska

Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Projektantka wzornictwa, pracownik naukowo–dydaktyczny Wydziału Sztuki PWSZ w Tarnowie i Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Autorka wielu projektów z zakresu kolorystyki wnętrz i produktu. W latach 2008-2012 prodziekan Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie a następnie, w latach 2012-2018, kierownik Zakładu Wzornictwa PWSZ.

projektowanie produktu, wykładowca na wydziale sztuki
dr Bożydar Tobiasz

Absolwent Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 2004 roku w Katedrze Metodyki Projektowania. Podczas studiów związał się z Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, gdzie w latach 1998-2005 zajmował się wystawiennictwem oraz projektowaniem komunikacji wizualnej. W późniejszym okresie pracował dla takich firm jak: IKEA i Kinnarps. Prowadzi zajęcia w Katedrze Przestrzeni i Barwy WFP ASP w Krakowie oraz w katedrze Wzornictwa na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie.

rysunek, wykładowca na wydziale sztuki
dr hab. Dominika Borek

Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Jako artysta realizuje się przede wszystkim w rysunku, grafice warsztatowej oraz fotografii. Prowadzi zajęcia z rysunku dla studentów I roku Grafiki na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie.

podstawy projektowania komunikacji wizualnej, wykładowca na wydziale sztuki
dr Iwona Rypeść-Kostović

Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Sarajewie oraz Old Dominion University w Norfolk, Virginia, USA, doktorat na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracuje nad projektami z wielu dziedzin sztuki i projektowania – eksperymentalnego malarstwa i grafiki, projektowania graficznego, unikatowej odzieży, tkaniny artystycznej i kostiumu teatralnego. Zajmuje się również animacją, rozwojem oprogramowania i pracą badawczą w dziedzinie epigrafiki. Na Wydziale Sztuki, w Katedrze Wzornictwa prowadzi zajęcia z komunikacji wizualnej, typografii i jest promotorem prac licencjackich.

mgr Marta Dubanowicz

Absolwentka Katedry Ubioru ASP w Łodzi oraz Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie. Projektant odzieży. Od ponad 20 lat nieprzerwanie pracuje dla firm odzieżowych projektując kompleksowo kolekcje damskie oraz druki na tkaniny. Tworzy również własne kolekcje autorskie. Wykładowca na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie, w katedrze Wzornictwa. Prowadzi zajęcia z zakresu projektowania ubioru oraz rysunku zawodowego.

grafika reklamowa, wykładowca na wydziale sztuki
dr Bartłomiej Bałut

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa. Zajmuje się malarstwem oraz projektowaniem liternictwa, typografią, plakatem oraz wybranymi zagadnieniami grafiki reklamowej. Na Wydziale Sztuki prowadzi pracownię grafiki reklamowej oraz pracownię dyplomową. W ASP w Krakowie prowadzi zajęcia z liternictwa i typografii, a także podstaw obrazowania cyfrowego dla studentów Wydziału Malarstwa.

dr Anna Śliwińska

Absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego oraz w Pracowni Tkaniny Artystycznej u prof. Ryszarda Kwietnia i prof. Lilli Kulki, aneks na Wydziale Grafiki w Pracowni Projektowania Książki i Typografii u prof. Romana Banaszewskiego. Obszary działań: malarstwo, rysunek, sztuka obiektu i tkanina unikatowa, książka artystyczna, ilustracja. Na Wydziale Sztuki prowadzi zajęcia z przedmiotów: Psychofizjologia Widzenia i Wiedza o Barwie oraz Perspektywa i Iluzja Przestrzeni. Opiekun Praktyk Studenckich.

podstawy fotografii, wykładowca na wydziale sztuki
dr hab. Lech Polcyn

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Artysta interdyscyplinarny. Prowadzi pracownię Fotografii 3 (działań cyfrowych) na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie, oraz uczy fotografii studentów Grafiki Wydziału Sztuki PWSZ w Tarnowie.

prof. Wojciech Regulski

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, grafik- projektant, projektuje: opakowania, identyfikacje, znaki graficzne, fonty. Prowadzi dyplomy z zakresu grafiki wydawniczej oraz zajęcia z podstaw liternictwa i typografii.

rysunek, malarstwo, wykładowca na wydziale sztuki
mgr Kamil Kukla

Urodzony w 1989 w Tarnowie. Absolwent Wydziału Grafiki na ASP w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, grafiką cyfrową, tworzy obiekty oraz muzykę. Swoje prace wystawiał między innymi w BWA Tarnów, wiedeńskiej Knoll Gallery, MOCAK w Krakowie, Bunkrze Sztuki w Krakowie. Jest laureatem Nagrody Fundacji Grey House (2016). Na Wydziale Sztuki prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku.

estetyka, wykładowca na wydziale sztuki
dr Ewelina Suszek

Absolwentka polonistyki i filozofii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego, Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz Podyplomowych Studiów Przygotowanie Pedagogiczne. Na Wydziale Sztuki prowadzi zajęcia z filozofii i etyki, pomaga dyplomantom udoskonalić warsztat pisarski.

Grzegorz Kwiek

Absolwent Grafiki na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie, obecnie studiuje Fotografię i Multimedia na ASP we Wrocławiu. Zajmuje się fotografią, projektowaniem graficznym. Pomoc asystencka w pracowni fotografii, odpowiada za aranżację wystaw na Wydziale Sztuki. Członek redakcji pisma Linia Prosta.

pracownik sekreatriatu, pracownik na wydziale sztuki
mgr Sylwia Sajdak

Kierownik Dziekanatu Wydziału Sztuki.