Konfrontacje Plakatu Studenckiego

Motywem przewodnim Konfrontacji jest wystawa plakatów studenckich o tematyce społeczno-kulturalnej, z wybranych pracowni projektowania, prowadzonych na wydziałach polskich uczelni wyższych. To wydarzenie cykliczne, z jednej strony prezentujące współczesne trendy związane z projektowaniem komunikacji wizualnej, inspirujące, świeże i oryginalne rozwiązania formalne, z drugiej – ukazujące to, co ważne, z punktu widzenia młodych ludzi. Co roku eksponowane są między innymi plakaty: ekologiczne, socjalne, polityczne, kulturalne, dotyczące ochrony praw zwierząt, zagrożeń współczesnej cywilizacji.

Wydarzenie ma formułę otwartą – zapraszamy studentów oraz wykładowców, prowadzących pracownie w których powstają plakaty, do zgłaszania udziału w Konfrontacjach.

Organizator: Wydział Sztuki PWSZ w Tarnowie
Rada programowa: prof. Wojciech Regulski, dr hab. Dariusz Vasina, dr Bartłomiej Bałut, mgr Joanna Tyborowska
Kurator wystawy: mgr Wojciech Kołek

Konfrontacje Plakatu Studenckiego 2020

Centrum Sztuki Mościce 21 II – 18 III 2020

Pierwsza edycja Konfrontacji prezentuje ponad 200 studenckich plakatów społeczno-kulturalnych, o różnorodnych rozwiązaniach ideowych i formalnych. Do wystawy zostały zaproszone wybrane pracownie wydziałów grafiki polskich uczelni wyższych. Kluczem wyboru było różnorodne podejście do projektowania komunikatu wizualnego, prezentowane przez wybrane ośrodki naukowe. Na wystawie znajdują się zarówno plakaty typograficzne, budowane na zasadach reklamowych, jak i realizacje czysto autorskie czy impresyjne.

Uczelnie biorące udział:

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

– Pracownia Komunikacji Wizualnej i Projektowania Plakatu
Prowadzenie: prof. zw. Lech Majewski
mgr Justyna Czerniakowska

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

– Zintegrowana Pracownia Projektowania Graficznego
– Pracownia Podstaw Komunikacji Wizualnej
– Pracownia Typografii i Liternictwa
Prowadzenie: dr hab. Agnieszka Ziemiszewska

Akademia Sztuki w Szczecinie

– Pracownia Typografii Wydziału Grafiki
Prowadzenie: dr hab. Michał Kacperczyk, prof. AS
mgr Kaja Depta-Kleśta

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

– Pracownia Plakatu Katedry Projektowania Graficznego Wydziału Projektowego
Prowadzenie: Prof. Roman Kalarus
dr hab. Monika Starowicz
mgr Filip Ciślak

Instytut Sztuk Plastycznych w Cieszynie

Wydział Sztuki i Nauk o EdukacjiUniwersytetu Śląskiego w Katowicach

– Pracownie projektowania graficznego
Prowadzenie: dr hab. Tomasz Kipka, prof. UŚ
dr hab. Łukasz Kliś, prof. UŚ
dr hab. Sebastian Kubica, prof. UŚ
dr hab. Stefan Lechwar, prof. UŚ

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

– Pracownia Projektowania Plakatu Wydziału Grafiki
Prowadzenie: dr Wojciech Kwaśniewski
mgr Joanna Tyborowska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

– Pracownie Katedry Grafiki Wydziału Sztuki
Prowadzenie: dr Bartłomiej Bałut
dr Antonina Janus-Szybist
mgr Wojciech Kołek

Konfrontacje Plakatu Studenckiego 2021

Tarnowskie Centrum Kultury oraz ekspozycja w przestrzeni miejskiej – Rynek w Tarnowie21 V – 13 VI 2021, wernisaż: 21 V 2021, godz. 18.00

Na wystawie zaprezentowane zostanie około 200 plakatów studenckich.
W porównaniu z poprzednią edycją, tegoroczna będzie w części plenerowa, wspólnym mianownikiem wystawy jest szeroko rozumiany temat społeczno-kulturalny.
Nabór prac trwa do (30 kwietnia 2021)

Paweł Topolski

Kontakt

konfrontacjeplakatu@gmail.com
502 830 533