Wydział Sztuki
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

Dziekanat

Budynek A – pokój 231 (II piętro)
wydzialsztuki@pwsztar.edu.pl
14 63 16 661 | 691 880 449

Godziny pracy:

poniedziałek | środa 9:00–13:00
czwartek – dzień wewnętrzny
piątek 9:00–13:00